Lise Konuları

10. Sınıf Din Kültürü Konuları (2021-2022)

10. sınıf din kültürü konuları neler? MEB‘in 2021-2022 yılında 10.sınıfa giden öğrenciler için yayınladığı içeriğe göre 10. sınıf din kültürü konularını ve müfredatını aşağıda bulabilirsiniz.

Tüm 10. Sınıf Konuları ve Müfredatı için Tıklayınız

10. Sınıf Din Kültürü Konuları (1.dönem)

 • Allah İnancı ve İnsan
 • Allah’ın Varlığı ve Birliği
 • Allah’ın İsim ve Sıfatları
 • Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri
 • İnsanın Allah İle İrtibatı
 • Kur’an’dan Mesajlar: Rûm Suresi 18-27. Ayetler
 • Kur’an-ı Kerim’de Gençler
 • Bir Genç Olarak Hz. Muhammed
 • Hz. Muhammed ve Gençler
 • Bazı Genç Sahabiler:
  • Bilge ve Kahraman Bir Genç: Hz. Ali
  • Genç Bir Davetçi: Erkam b. Ebi’l-Erkam
  • Genç Bir Öğretmen: Mus’ab b. Umeyr
  • Genç Bir Komutan: Üsame b. Zeyd
  • Genç Bir Yönetici: Muaz b. Cebel
  • Genç Bir Âlim: Hz. Aişe
  • Genç Bir Anne: Hz. Fatıma
  • Sorumluluk Sahibi Bir Genç: Esma binti Ebi Bekir

10. Sınıf Din Kültürü Konuları (2.dönem)

 • Bazı Genç Sahabiler: Habeş Kralının Huzurunda Bir Genç: Cafer b. Ebi Talib
 • Kur’an’dan Mesajlar: Âl-i İmrân Suresi 159. Ayet
 • Din ve Aile
 • Din, Kültür ve Sanat
 • Din ve Çevre
 • Din ve Sosyal Değişim
 • Din ve Ekonomi
 • Din ve Sosyal Adalet
 • Kur’an’dan Mesajlar: Âl-i İmrân Suresi 103-105. Ayetler
 • İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi
 • İslam Ahlakının Kaynakları
 • Din ve Ekonomi
 • Din ve Sosyal Adalet
 • Kur’an’dan Mesajlar: Âl-i İmrân Suresi 103-105. Ayetler
 • İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi
 • Dinî Yorum Farklılıklarının Sebepleri
 • Dinî Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar
 • İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar:
  • Ehl-i sünnet (Eşarilik ve Maturidilik)
  • Şia (İmamiye ve Zeydiye)
 • İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar:
  • Hanefilik
  • Malikilik
  • Şafiilik
  • Hanbelilik
  • Caferilik
 • Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 59. Ayet

YKS Konuları ve Müfredatı için Tıklayınız

MEB’in açıkladığı verilere göre 10. sınıf din kültürü konularını sizlerle paylaştık. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından belirtebilirsiniz.

unirotam

https://www.unirotam.com/


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu