5. Sınıf Türkçe Çalışma Sayfaları Kitabı Cevapları Meb Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 20 Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış, öğrencilere matematik öğrenmeleri için önemli bir kaynak sunan bir ders kitabıdır. Kitap, öğrencilere temel matematik becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Açıklayıcı metinler, örnek sorular ve çözümler içererek matematik öğrenmeyi kolaylaştırır. Bu ders kitabı, öğrencilerin matematik konularını anlamalarına yardımcı olurken, öğretmenler için de etkili bir öğretim kaynağıdır. Matematikle ilgili güven kazandırmak ve öğrencileri motive etmek için tasarlanmıştır. “5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları,” eğitimde önemli bir rol oynamakta ve öğrencilerin matematik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. 5.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları sizler için paylaştık.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 20 Cevapları
5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 20

Sıra Sizde

1) Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.

a) 27 418 906 : Yirmi yedi milyon dört yüz on sekiz bin dokuz yüz altı
b) 706 564 123 : Yedi yüz altı milyon beş yüz altmış dört bin yüz yirmi üç
c) 6 493 509 : Altı milyon dört yüz doksan üç bin beş yüz dokuz
ç) 19 008 473 : On dokuz milyon sekiz bin dört yüz yetmiş üç

2) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazınız.

a) Yirmi milyon yüz bir bin dokuz yüz seksen dört : 20 101 984
b) Yüz doksan sekiz milyon üç yüz yirmi iki bin otuz beş : 198 322 035
c) Elli sekiz milyon on altı bin elli altı : 58 016 056
ç) Dört milyon dokuz yüz yetmiş üç bin yüz on : 4 973 110

3) Aşağıdaki tabloda verilen bilgileri kullanarak boşlukları doldurunuz.

Milyonlar
Bölüğü
Binler
Bölüğü
Birler
Bölüğü
Sayı Okunuşu
570 600 009 570 600 009 Beş yüz yetmiş milyon altı yüz bin dokuz
40 085 956 40 085 956 Kırk milyon seksen beş bin dokuz yüz elli altı

4) Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.

5.sinifmatematiksayfa20 min

5) Ayşegül okunuşu “dört milyon seksen altı bin dokuz yüz üç’’ olan doğal sayıyı 4 860 903 olarak yazıyor. Sayının yazılışında hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.

Çözüm:

Yazım hatalıdır.

Dört milyon seksen altı bin dokuz yüz üç: 4 086 903

6) Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

a) Verilen sayıları büyüklük, küçüklük ya da eşitlik durumlarına göre karşılaştırınız.

• 17 000 561 ile on yedi milyon beş yüz altmış bir: Eşittir
• 9 708 043 ile 90 708 043: 9 708 043  sayısı  7 basamaklıdır.  90 708 043 ise 8 basamaklıdır. bu durumda 90 708 043 > 9 708 043olur.

b) Konya’nın nüfusu 2 161 303, Bursa’nın nüfusu 2 901 396 kişi ise bu şehirlerden hangisinin nüfusu daha fazladır?

Çözüm: 

Bursa’nın nüfusu: 2 901 396
Konya’nın nüfusu:2 161 303 

6. basamaktaki 9 rakamı 1 rakamından büyük olduğundan;

2 901 396 > 2 161 303 

Karşılaştırmaya göre Bursa’nın nüfusu fazladır.

c) Türkiye’nin nüfusu 79 814 871, İngiltere’nin nüfusu 66 030 000 kişi ise bu ülkelerden hangisinin nüfusu daha azdır?

Çözüm: 

Türkiye’nin nüfusu 79 814 871

İngiltere’nin nüfusu 66 030 000

8. basamaktaki 6 rakamı 7 dan küçük olduğundan;

66 030 000 < 79 814 871

Karşılaştırmaya göre İngiltere’nin nüfusu azdır.

unirotam

https://www.unirotam.com/


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu