5. Sınıf Türkçe Çalışma Sayfaları Kitabı Cevapları Meb Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 38 Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış, öğrencilere matematik öğrenmeleri için önemli bir kaynak sunan bir ders kitabıdır. Kitap, öğrencilere temel matematik becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Açıklayıcı metinler, örnek sorular ve çözümler içererek matematik öğrenmeyi kolaylaştırır. Bu ders kitabı, öğrencilerin matematik konularını anlamalarına yardımcı olurken, öğretmenler için de etkili bir öğretim kaynağıdır. Matematikle ilgili güven kazandırmak ve öğrencileri motive etmek için tasarlanmıştır. “5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları,” eğitimde önemli bir rol oynamakta ve öğrencilerin matematik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. 5.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları sizler için paylaştık.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 38 Cevapları
5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 38

Sıra Sizde

4) Erdem 76 805 ile 15 349 sayılarını topladığında sonucu 91 144 bulmuştur. Erdem’in yaptığı toplama işleminde hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.

Çözüm:

Erdem hata yapmıştır.

76 805 + 15 349 = 92.154

5) Hesap makinesi ile 67 348 sayısından 36 593 sayısını çıkaran Muhsin eksilen sayının binler basamağını yanlışlıkla 3 olarak yazdığını fark ediyor. Muhsin’in bulduğu sonuçla gerçek sonuç arasındaki fark kaçtır?

Çözüm:

67 348 – 36 593 = 30 755

Muhsin eksilen sayının binler basamağına 3 yazarak sayı 33 755 oluyor.

33 755 – 30 755 =3 000 fark olur.

6)

5.sinifmatematiksayfa38 min

Çözüm:

Tuna en yakın onlukları yuvarlamış                        Ada en yakın yüzlüğe yuvarlamış

5.sinifmatematiksayfa38 2 min                                                                               5.sinifmatematiksayfa38 3 min

Gerçek sonuç

5.sinifmatematiksayfa38 4 min

Tuna’nın sonucunun farkı;

9120 – 9105 =15

Adanın sonucunun farkı;

9200 – 9105 = 95

Tuna’nın sonucu gerçek sonuca daha yakındır.

7) Kutular arasındaki toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını uygun olan boşluklara yazınız.

5.sinifmatematiksayfa38 1 min

8) Karpuz yüklü bir kamyonun kütlesi 44 658 kilogramdır. Kamyondaki karpuzların kütlesi 32 439 kilogram olduğuna göre kamyonun karpuz yüklenmeden önceki kütlesi kaç kilogramdır?

Çözüm:

Karpuz yüklü kamyonun kütlesi 44 658 kilogram

Karpuzların kütlesi  32 439 kilogram

Kamyonun kütlesini bulmak için karpuzların kütlesini karpuz yüklü kamyonun kütlesinden çıkarıyoruz.

44 658 – 32 439 = 12 219 kamyonun karpuz yüklenmeden önceki kütlesidir.

9) Hayriye, Fatma ve Ayşe’nin yaşları toplamı 78’dir. Hayriye grubun en büyüğüdür. Fatma 30 yaşındaki en büyük grup üyesinden 7 yaş küçüktür. Her birinin yaşlarını bulunuz.

Çözüm:

Yaşların toplamı 78’dir.

Hayriye grubun en büyüğüdür.

Fatma 30 yaşındaki en büyük grup üyesinden 7 eksiktir.

En büyük grup üyesi Hayriye olduğundan yaşı 30’dur.

Fatma’nın yaşı  30 -7 =23’dür.

Fatma ve Hayriye’nin yaşı toplayıp  toplam yaştan çıkartarak Ayşe’nin yaşını buluruz. 30 + 23 =53

78 – 53 = 25

Ayşe 25 yaşındadır.

10) “Annem 34, ben 10 yaşındayım. Babam, annemden 8 yaş büyük olduğuna göre babam kaç yaşındadır?” problemini çözünüz. Problemin çözümünde kullanmadığınız veri oldu mu?

Çözüm:

Annemin yaşı 34
Babam annemden 8 yaş büyük

Annemin yaşı + 8 babamın yaşının sonucunu verir.

34 + 8 =42 babamın yaşı.

Problemi çözerken annemin yaşı ve  babamın yaşının ne kadar fazla olduğu verisinden faydalandım.

11) 7814 + 5278 işleminin sonucunu Kübra toplananları en yakın binliğe, Ersin en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediyor. İkisinin bulduğu sonuçları gerçek sonuçla karşılaştırınız. Kimin tahmini gerçek sonuca daha yakındır? Neden?

Çözüm:

7814 + 5278 = 13 092  işlemin gerçek sonucu

Kübra sonucu en yakın binliğe yuvarlamış yani 13 000

Ersin en yakın yüzlüğe yuvarlamış 13 100

Ersin ve Kübra’nın sonucunu karşılaştıralım farkı bulalım.

13 100 – 13 000 = 100 fark vardır aralarında

Gerçek sonuçtan Ersin ve Kübra’nın sonucu çıkaralım hangisi yakın bulalım. 

13 092 – 13 000 = 92 Kübra’nın buluğu  sonucun farkı

13 100 – 13 092 = 8 Ersinin bulduğu sonucun  farkı. Ersin 13092 ye en yakın cevabı vermiştir. Çünkü aradaki fark daha azdır.

unirotam

https://www.unirotam.com/Başa dön tuşu