DGS Sınavı

DGS Sınavı Hakkında Her Şey 2024

DGS Sınavı Hakkında Her Şey

2 yıllık ön lisans mezunlarının girerek öğrenimlerini 4 senelik bölümlere geçiş için sıklıkla tercih edilen DGS sınavı dikey geçiş sınavı (DGS) lisans bölümlerinde okumak için temel yeterlilik testi (TYT) ve alan yeterlilik testine göre (AYT) daha kolay bir sınav sistemidir.  Tabi bu kolaylık herkes her bölüme geçebilir gibi bir algı oluşturmamalıdır. DGS diğer sınavlara göre konu içeriği bakımından görece daha kolay bir sınav olsa dahi alınması gereken puanlar geçiş yapılmak istene bölümlere göre yüksek skalada olduğundan belirli bir disiplinde çalışarak DGS sınavında başarılı olunabilir.

 

Dikey geçiş sınavında matematik 50 Türkçe 50 olmak üzere 120 soru bulunur. Fizik, kimya gibi diğer sayısal bölümlerin sınavda yer almıyor olması DGS’yi TYT ve AYT sistemlerinden ayıran en önemli farktır. 135 dakika süren sınavda sorular nispeten daha kolay olsa dahi sürenin yetmemesi sebebiyle düzenli bir çalışma sonucunda başarılı sonuçlar elde edilebilir.

 

DGS Sınavının Artıları   

DGS sınavı nın en önemli artısı lisans bölümlerinde okumanın en kolay yönteminin DGS olmasıdır. TYT ve AYT sınavlarında yeterli puanı alamayan öğrencilerin 2 senelik bölüm seçip yeniden bir TYT AYT hazırlığı olmadan yani sene kaybı yaşamadan öğrenimlerini 4 seneye tamamlamalarını sağlar. Matematik ve Türkçe ’de iyi bir temele sahip öğrenciler DGS sınavında süreyi doğru kullanmaları halinde yüksek puanlara sahip olabilirler.

 

2 senelik okunan bölüm puanları düşük olsa dahi DGS sınavında iyi bir puan alınması ile geçiş yapabilmek mümkündür.

 

 • DGS sisteminin artılarını maddeleyerek toparlamamız gerekirse
 • 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapılabilecek en kolay sınav sistemidir
 • Konu dağılımı TYT ve AYT sınavlarına göre daha dardır.
 • Okul puanları çok yüksek olmayan öğrenci adayları düzenli bir çalışma planı ile DGS sınavından yüksek puan elde edebilirler.
 • Öğrenci seçme ve yerleştirme kurumunun sınavları arasında kazanım oranı en yüksek sınavlardadır.
 • Özellikle teknikerlik bölümlerinden mühendislik bölümlerine geçiş imkânı olması sebebiyle teknik alandaki öğrencilerin tercih etme ve kazanma yüzdeleri yüksektir.
 • TYT ve AYT sistemlerine göre daha az kişi katılır bu nedenle kazanım oranı sayısal anlamda da yüksektir.
 • Soruların daha kolay olmasından ötürü çalışma sistemim TYT ve AYT süreçlerinde olduğu gibi çok uzun süreli değildir. Ve kapsamı sebebiyle daha az konuya odaklanarak daha verimli çalışmalar yapılabilir.
 • 2 senelik ön lisans bölümünü okurken alınan eğitim kapsamlı düşünme becerisini geliştirdiğinden ve hem sayısal hem sözel muhakeme yeteneğini arttırdığından sınav 2 senelik ön lisans eğitimi sonrasında başarılı adaylar için bir kısım daha kolay olacaktır.

DGS sisteminin bu artıları ele alındığında 2 senelik mezun olan ya da son seneleri içinde olan adayların mutlaka girmeleri önerilmektedir.

 

DGS Sınavına  Kimler Girebilir

DGS sınavı ön lisans bölümlerini bitirerek mezun olan öğrencilerin girebildiği bir sınavdır. Ayrıca ön lisans bölümlerinin son sınıfında olup staj dışında not ortalamaları ile mezuniyet hakkını elde etmeye hak kazana durumda olan öğrenciler de DGS’ye girebilir. DGS her sene temmuz ya da ağustos ayında yapıldığı için başvuruları mayıs ayında ya da haziran ayının başında yapılır bu tarihlerde ön lisans bölümlerinin son sınıflarında olanların mezuniyet durumları çoğunlukla netleştiği için öğrenciler acaba kazanırsam ve mezun olamazsam ne olur durumu ile karşılaşmazlar.

 

DGS Puanlaması Nasıldır

DGS sınavı sonrası yerleştirme için kullanılacak puan sadece sınav başarısından gelmez. DGS puanlamasına ön lisans not ortalamaları ve mezunlar için diploma not ortalamaları da dahil edilir. Sınavda 1 ham puan bulunması halinde puan hesaplaması yapılır.

Ön lisans başarı puanı mezun olan öğrencilerde diploma notu esas alınarak mezun olmayan öğrencilerde ise not ortalaması esas alınarak hesaplanır. Ön lisans başarı puanı diploma notu ya da not ortalamasının 0,8 ile çarpılarak elde edilir. DGS sonuç puanınıza ise ön lisans başarı puanı 0,6 kat sayısı ile çarpılarak yansır.

Bir örnekle açıklamamız gerekirse diploma notu ya da not ortalaması 70 olan bir öğrencinin ön lisans başarı puanı 70*0,8 = 56 DGS sonucuna eklenen puan ise 56*0,6=33,6 puandır.

 

DGS sınav sonuç puanının %60’ı ön lisans öğrenim puanından %40’i ise DGS sınavından elde edilir. DGS ile daha önce bir bölüme yerleşildiyse sonraki senelerde sınava girdiğinizde ön lisans başarı puanınız 0,6 yerine 0,45 kat sayısı ile hesaplanacaktır.

Sayısal sözle ya da eşit ağırlık bölümüne göre sınavda çözülen puanların ise hesaplamaları farklı kat sayılar ile yapılır.

 • Sözel bölümde Türkçe soruları 3 kat sayı matematik soruları 0,6 kat sayı
 • Sayısal bölümde Türkçe sorular 0,6 kat sayı, matematik soruları 3 kat sayı
 • Eşit ağırlık bölümünde ise Türkçe soruları 1,8 kat sayı, matematik soruları 1,8 kat sayı olmak üzere hesaplanmaktadır.

 

DGS Sonrası Seçim Süreci

DGS sınavı sonrasında alınan puanlar açıklandıktan sonra öğrenciler geçiş yapabilecekleri bölümleri 30 tercih hakkını aşmamak koşuluyla tercih formuna girilmelidir. Tercih sıralaması en çok istenilen bölümden başlanarak yapılmalıdır. Yerleştirmeler bölümü tercih eden en yüksek puanlı öğrenciden başlanarak kontenjana göre yapılmaktadır.

unirotam

https://www.unirotam.com/


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu