Eğitim

MEB Şube Müdürü Atamalarını İptal Ediyor!

Milli Eğitim Bakanlığı, eski başkan Mahmut Özer döneminde 76. maddeye bağlı olarak gerçekleştirilen şube müdürü atamalarını iptal ediyor.

Liyakat-SEN Genel Başkanı Emir Kazak tarafından kamuoyuna duyurulan gelişme, 2023 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddesine istinaden yapılan şube müdürü atamalarının iptali istemiyle 29.03.2023 tarihli dilekçeyle, Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılan itiraz sonrasında alınan kararla – istinaf yolu açık olmak üzere – 30 gün içerisinde uygulanma zorunluluğu doğuruyor.

1
meb şube müdürü atamalarını i̇ptal ediyor! 3

Yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatlarına 2022 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddesine istinaden yapılan şube müdürü atamalarının iptali istemiyle yaptığımız 30.03.2022 tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin Ankara 15. İdare Mahkemesinin 19.12.2022 tarih ve E:2022/1152, K:2022/3031 sayılı kararıyla iptali üzerine,

bu defa 2023 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddesine istinaden yapılan şube müdürü atamalarının iptali istemiyle 29.03.2023 tarihli dilekçeyle Milli Eğitim Bakanlığına yaptığmız başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açmış olduğumuz davayı kazanmış bulunmaktayız. İstinaf yolu açık olmak üzere karar 30 gün içerisinde uygulanmak zorundadır.

Adalet Mülkün temelidir.

Siz de karara ilişkin yorumlarınızı konu altındaki yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

unirotam

https://www.unirotam.com/


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu