Eğitim

Proje Okullarına Yönetici Olmak İsteyenler İçin Yönetmelik Yayınlandı!

Proje okullarında yönetici olmak isteyen adaylar için yönetmelik yayınlandı. işte detaylar:

BAŞVURU ŞARTLARI
3.1 Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Okul/kurumlarda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan memur ve sözleşmeli personel kapsamında öğretmen olarak görev yapmak.
b) Proje okuluna görevlendirilecek yöneticilerin proje okulunun türü itibarıyla aynı türdeki okul/kurumlardan birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak.
c) Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.
ç) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki proje okullarına görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki şartlar aranır:
3.2.1 Müdür olarak görevlendirilecekler aşağıdaki özel şartlardan en az birisini taşımaları gerekir:
a) Okul/kurumlarda müdür olarak görev yapmış veya yapıyor olmak.
b) Okul/kurumlarda müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.
c) Okul/kurumlarda kurucu müdür, müdür yardımcısı olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dâhil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.
ç) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilecekler aşağıdaki özel şartlardan en az birisini taşımaları gerekir:
a) Okul/kurumlarda müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı olarak görev yapmış veya yapıyor olmak.
b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.
c) İmam hatip liselerine müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde bünyesinde imam hatip ortaokulu bulunan kurumlarla sınırlı olmak ve en az iki müdür yardımcısı normu bulunmak şartıyla müdür yardımcılarından birisinin ortaokul öğretmenleri arasından belirlenmesi esas alınacaktır.
ç) Öğrencilerinin tamamı kız öğrenci olan proje okullarının müdürü ile müdür yardımcılarından en az biri ve yatılı kız öğrencisi bulunan proje okullarının müdür yardımcılarından en az birinin kadın adaylar arasından görevlendirilmesi esas alınacaktır.
d) Müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olup karma eğitim yapılan proje okullarında, müdür yardımcılarından en az birinin kadın adaylar arasından görevlendirilmesi esas alınacaktır.

Ayrıca müdür olarak görevlendirileceklerde:
a) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumları için atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olmak,
b) Özel eğitim kurumları için Özel Eğitim öğretmeni olmak,
c) Fen liseleri için Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmeni olmak,
ç) Sosyal bilimler liseleri için Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmeni olmak,
d) Güzel sanatlar liseleri için Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik öğretmeni olmak,
e) Spor liseleri için Beden Eğitimi öğretmeni olmak,
şartları aranacaktır.

BAŞVURU
a) Başvuruda bulunanlar, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapacaktır.
b) Başvuruda bulunanlar; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı ve benzeri bilgilerini başvuruda bulunmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden talep edecektir.
c) Başvuruda bulunanlar; müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı görevlerinden yalnız biri için başvuru yapılabilir.
ç) Başvuruda bulunanlar, en fazla 10 eğitim kurumunu tercih edebilecektir.

d) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki eğitim kurumlarına atanacaklar, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 30/09/2023 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olmaları gereklidir.
e) Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden; “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü”, “Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezun olanlar, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

unirotam

https://www.unirotam.com/


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu