YKS

YKS (TYT-AYT) En Çok Çıkan Konular

YKS sınavının TYTAYT oturumlarında en çok çıkan konular – en fazla sorulan konular nelerdir? Bu içerikte son yılların soru dağılımlarına bakarak ÖSYM‘nin en çok hangi konulardan soru sorduğuna göz atacağız.

TYT Sınavında En Çok Çıkan Konular

YKS’nin 1. oturumu TYT’de en çok çıkan konular hangileri? Matematik, Türkçe, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü derslerinin en önemli konularını aşağıdaki listeden görüntüleyebilirsiniz.

TYT Matematik En Çok Çıkan Konular

2020 yılında her yıl olduğu gibi en fazla soru problemler ünitesinden gelmiş. Ardından rasyonel sayılar, fonksiyonlar, permütasyon-kombinasyon takip etmiş.

SORU DAĞILIMI2020201920182017
Temel Kavramlar1444
Sayı Basamakları1212
Bölünebilme Kuralları11
OBEB-OKEK
Rasyonel Sayılar311
Basit Eşitsizlikler111
Mutlak Değer1111
Üslü Sayılar112
Köklü Sayılar1112
Çarpanlara Ayırma11
Oran-Orantı1
Denklem Çözme121
Problemler13121111
Kümeler-Kartezyen Çarpım1122
Mantık1
Fonksiyonlar2211
Polinomlar1
Permütasyon-Kombinasyon2111
Olasılık1121
İstatistik1
SORU SAYISI30302932

TYT matematik konularının tamamını görüntülemek için mavi bağlantıya tıklayabilirsiniz.

TYT Türkçe En Çok Çıkan Konular

Eğitim hayatımız boyunca öğretmenlerimiz bizlere her fırsatta kitap okumanın öneminden bahsediyor. Sebebini şimdi daha iyi anlayacaksınız. Gördüğünüz üzere TYT Türkçe dersinden her yıl 20’nin üzerinde paragraf sorusu gelmiş.

TYT Türkçe konularının tamamını görüntülemek için mavi bağlantıya tıklayabilirsiniz.

NOT: Her gün 20 paragraf ve 20 problem sorusu çözmenizi tavsiye ederiz.

SORU DAĞILIMI2020201920182017
Ses Bilgisi133
Dil Bilgisi3811
Noktalama İşaretleri2111
Yazım Kuralları2222
Anlatım Bozukluğu11
Paragraf26222222
Cümlede Anlamı6377
Sözcükte Anlamı1333
SORU SAYISI 40 404040

İlgili içerik: YKS (TYT-AYT) müfredatından kaldırılan ve çıkmayacak konuları görüntülemek için tıklayın

TYT Geometri En Çok Çıkan Konular

SORU DAĞILIMI2020201920182017
Açılar ve Üçgenler2232
Çokgenler1112
Analitik Geometri111
Yamuk211
Eşkenar Dörtgen
Kare1111
Dikdörtgen211
Çember ve Daire212
Katı Cisimler2222
SORU SAYISI10101111

TYT geometri konularının tamamını görüntülemek için mavi bağlantıya tıklayabilirsiniz.

TYT Fizik En Çok Çıkan Konular

SORU DAĞILIMI2020201920182017
Fizik Bilimine Giriş111
Madde Ve Özellikleri12
Sıvıların Kaldırma Kuvveti111
Basınç
Isı, Sıcaklık ve Genleşme1111
Hareket1111
Dinamik1
İş, Güç  ve  Enerji11
Elektrostatik1
Elektrik Akımı111
Optik1223
Manyetizma11
Dalgalar1
SORU SAYISI7 7714

TYT fizik konularının tamamını görüntülemek için mavi bağlantıya tıklayabilirsiniz.

TYT Kimya En Çok Çıkan Konular

SORU DAĞILIMI2020201920182017
Kimya Bilimi123
Atomun Yapısı112
Periyodik Tablo111
Maddenin Halleri1112
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler1111
Kimyasal Hesaplamalar1
Kimyanın Temel Kanunları11
Asit, Baz ve Tuz11
Karışımlar111
Kimya Her Yerde112
SORU SAYISI77713

TYT kimya konularının tamamını görüntülemek için mavi bağlantıya tıklayabilirsiniz.

TYT Biyoloji En Çok Çıkan Konular

SORU DAĞILIMI2020201920182017
Canlıların Ortak Özellikleri1
Canlıların Temel Bileşenleri1113
Hücre ve Organelleri12
Madde Geçişleri12
Canlıların Sınıflandırılması1111
Hücre Bölünmeleri ve Üreme11
Kalıtım212
Ekosistem Ekoloji111
Bitkiler Biyolojisi11
SORU SAYISI66613

TYT biyoloji konularının tamamını görüntülemek için mavi bağlantıya tıklayabilirsiniz.

TYT Tarih En Çok Çıkan Konular

SORU DAĞILIMI2020201920182017
Tarih Bilimine Giriş1
İlk Türk Devletleri1111
İslam Tarihi1
Türk-İslam Tarihi1111
Osmanlı Devl. Kuruluşu11
Osmanlı Devl. Yükselme Dön.1
Yeniçağ’da Avrupa
19. yy’da Osmanlı Devl.111
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti11
20. yy’da Osmanlı Devleti
1. Dünya Savaşı1
Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık1
Mondros-İşgaller Ve Cemiyetler111
1. TBMM Dönemi1
Kurtuluş Savaşı11
Atatürk ilke Ve İnkılapları12
Dış Politika1
SORU SAYISI55515

TYT tarih konularının tamamını görüntülemek için mavi bağlantıya tıklayabilirsiniz.

TYT Coğrafya En Çok Çıkan Konular

SORU DAĞILIMI2020201920182017
Doğa ve İnsan111
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
Coğrafi Konum
Harita Bilgisi111
Atmosfer ve Sıcaklık1
İklim Bilgisi113
iç ve Dış Kuvvetler11
Nüfus ve Yerleşme1212
Türkiye’nin Yer Şekilleri1
Ekonomik Faaliyetler1
Bölgeler11
Uluslararası Ulaşım Hatları
Doğal Afetler111
SORU SAYISI55 512

TYT coğrafya konularının tamamını görüntülemek için mavi bağlantıya tıklayabilirsiniz.

TYT Felsefe En Çok Çıkan Konular

SORU DAĞILIMI2020201920182017
Felsefenin Alanı11
Bilgi Felsefesi1122
Bilim Felsefesi11
Varlık Felsefesi111
Ahlak Felsefesi2111
Siyaset Felsefesi1
Din Felsefesi111
Sanat Felsefesi1
SORU SAYISI5558

TYT felsefe konularının tamamını görüntülemek için mavi bağlantıya tıklayabilirsiniz.

TYT Din Kültürü En Çok Çıkan Konular

SORU DAĞILIMI2020201920182017
Bilgi ve İnanç121
İbadetler111
Ahlak ve Değerler1111
Hz. Muhammed (S.A.V)1111
Vahiy ve Akıl211
İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler1
Din, Kültür ve Medeniyet
SORU SAYISI5555

TYT din kültürü konularının tamamını görüntülemek için mavi bağlantıya tıklayabilirsiniz.

AYT Sınavında En Çok Çıkan Konular

AYT’de en çok çıkan, en önemli konuları aşağıdaki listeden görüntüleyebilirsiniz.

AYT Matematik En Çok Çıkan Konular

YIL2020201920182017
Temel Kavramlar2213
Sayı Basamakları31
Bölme ve Bölünebilme11
EBOB – EKOK1
Rasyonel Sayılar1
Basit Eşitsizlikler112
Mutlak Değer111
Üslü Sayılar11
Köklü Sayılar2
Çarpanlara Ayırma1
Oran Orantı
Kümeler ve Kartezyen Çarpım212
Mantık141
Fonksiyonlar2222
Polinomlar2213
2.Dereceden Denklemler111
Parabol111
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom3222
Trigonometri4332
Karmaşık Sayılar2112
Logaritma3323
Diziler2111
Seriler1
Limit222
Türev445
İntegral445
TOPLAM30322950

AYT matematik konularının tamamını görüntülemek için mavi bağlantıya tıklayabilirsiniz.

AYT Geometri En Çok Çıkan Konular

SORU DAĞILIMI2020201920182017
Doğruda ve Üçgende Açı112
Özel Üçgenler(Dik-ikiz-Eş)222
Açıortay ve Kenarortay
Açı Kenar Bağıntıları1
Üçgende Alan ve Benzerlik3
Çokgenler121
Noktanın Analitiği1
Doğrunun Analitiği1122
Dönüşüm Geometrisi111
Çember ve Daire2213
Özel Dörtgenler14
Katı Cisimler1112
Çemberin Analitiği11
TOPLAM1081130

AYT geometri konularının tamamını görüntülemek için mavi bağlantıya tıklayabilirsiniz.

AYT Fizik En Çok Çıkan Konular

YIL202020192018
Vektörler
Kuvvet, Tork ve Denge111
Kütle Merkezi
Basit Makineler
Hareket11
Newton’un Hareket Yasaları21
İş, Güç ve Enerji II1
Atışlar1
İtme ve Momentum211
Elektrik Alan ve Potansiyel111
Paralel Levhalar ve Sığa
Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet11
İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler121
Çembersel Hareket222
Kütle Çekim ve Kepler Yasaları1
Basit Harmonik Hareket111
Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar111
Atom Modelleri
Büyük Patlama ve Radyoaktivite11
Modern Fizik11
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları11
TOPLAM141414

AYT fizik konularının tamamını görüntülemek için mavi bağlantıya tıklayabilirsiniz.

AYT Kimya En Çok Çıkan Konular

SORU DAĞILIMI2020201920182017
Kimya Bilimi4
Atom ve Yapısı11
Periyodik Sistem11
Kimyasal Türler Arası Etkileşim2
Kimyasal Hesaplamalar112
Modern Atom Teorisi2
Gazlar1112
Çözeltiler2113
Kimyasal Tepkimelerde Enerji1113
Kimyasal Tepkimelerde Hız111
Kimyasal Tepkimelerde Denge11
Asit-Baz Dengesi1211
Çözünürlük Dengesi1
Kimya ve Elektrik3223
Organik Kimya1346
SORU SAYISI13131330

AYT kimya konularının tamamını görüntülemek için mavi bağlantıya tıklayabilirsiniz.

AYT Biyoloji En Çok Çıkan Konular

SORU DAĞILIMI202020192018
Sinir Sistemi1
Endokrin Sistem11
Duyu Organları1
Destek ve Hareket Sistemi1
Sindirim Sistemi11
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi111
Solunum Sistemi11
Boşaltım Sistemi11
Üriner Sistem1
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi22
Nükleik Asitler11
Genetik Şifre ve Protein Sentezi213
Canlılık ve Enerji 
Fotosentez ve Kemosentez111
Hücresel Solunum11
Bitki Biyolojisi32
Canlılar ve Çevre11
SORU SAYISI131313

AYT biyoloji konularının tamamını görüntülemek için mavi bağlantıya tıklayabilirsiniz.

AYT Edebiyat En Çok Çıkan Konular

SORU DAĞILIMI2020201920182017
Anlam Bilgisi64420
Dil Bilgisi4
Metinlerin Sınıflandırılması
Şiir Bilgisi3333
Edebi Sanatlar1112
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi111
Halk Edebiyatı2213
Divan Edebiyatı4354
Tanzimat Edebiyatı1231
Servet-İ Fünun Ve Fecr-İ Ati Edebiyatı1113
Milli Edebiyat1113
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı25411
Edebiyat Akımları1111
SORU SAYISI24242456

AYT edebiyat konularının tamamını görüntülemek için mavi bağlantıya tıklayabilirsiniz.

AYT Tarih En Çok Çıkan Konular

KONULAR2020201920182017
Tarih Bilimi 112
İlk Uygarlıklar 21
İlk Türk Devletleri 113
İslam Tarihi ve Medeniyeti 112
İlk Türk İslam Devletleri 123
Türkiye Tarihi 1
Orta Çağ’da Avrupa 21
Beylikten Devlete 
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti 7613
Arayış Yılları 
Yeni ve Yakın Çağ’da Avrupa 
18.Yüzyıl Değişim ve Diploması 
En Uzun Yüzyıl 
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti 1
20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 
İnkılap Tarihi Tüm Konular 1
20.Yüzyıl Başlarında Dünya 11
Kurtuluş Savaşı 324
Atatürk İlke ve İnkılapları 211
İkinci Dünya Savaşı 
Soğuk Savaş Dönemi 1
Yumuşama Dönemi 
Küreselleşen Dünya 
TOPLAM21211032

AYT tarih konularının tamamını görüntülemek için mavi bağlantıya tıklayabilirsiniz.

AYT Coğrafya En Çok Çıkan Konular

SORU DAĞILIMI2020201920182017
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri1
Coğrafi Konum2
Harita Bilgisi11
İç Kuvvetler1
Ekosistem233
İlk Medeniyet ve Şehirler2
Nüfus Politikaları2114
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme143
Ekonomik Faaliyetler111
Göç ve Şehirleşme1
Türkiye Ekonomisi2235
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu1
Bölgesel Kalkınma Projeleri11
İklim ve Yer şekilleri3115
Küresel ve Bölgesel Örgütler12
Ülkeler Arası Etkileşimler11
Üretim Alanları ve Ulaşım Ağları1
Bölgeler ve Ülkeler2118
Çevre ve Toplum35
Doğal Afetler11
SORU SAYISI17171738

AYT coğrafya konularının tamamını görüntülemek için mavi bağlantıya tıklayabilirsiniz.

AYT Felsefe En Çok Çıkan Konular

SORU DAĞILIMI202020192018
Felsefe ve Bilim1
Bilgi Felsefesi21
Varlık Felsefesi211
Ahlak Felsefesi
Din Felsefesi1
Mantığa Giriş211
Klasik Mantık122
Psikoloji Bilimini Tanıyalım31
Psikolojinin Temel Süreçleri1
Öğrenme Bellek Düşünme12
Sosyolojiye Giriş1
Birey ve Toplum211
Toplumsal Yapı11
Toplumsal Değişme ve Gelişme1
Toplum ve Kültür1
Toplumsal Kurumlar1
SORU SAYISI121212

AYT felsefe konularının tamamını görüntülemek için mavi bağlantıya tıklayabilirsiniz.

AYT Din Kültürü En Çok Çıkan Konular

SORU DAĞILIMI202020192018
Dünya ve Ahiret
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed112
Kur’an’da Bazı Kavramlar12
Kur’an’dan Mesajlar111
İnançla İlgili Meseleler1
İslam ve Bilim21
Anadolu’da İslam
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar ve Mezhepler2
Güncel Dini Meseleler
Yaşayan Dinler11
SORU SAYISI666

AYT din kültürü konularının tamamını görüntülemek için mavi bağlantıya tıklayabilirsiniz.

TYT-AYT çok çıkan konular listesini sizinle paylaştık. YKS konuları ve soru dağılımları bağlantısına tıklayarak hangi konudan kaç tane soru geldiğini detaylı bir şekilde görebilirsiniz.

unirotam

https://www.unirotam.com/


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu